کاروسل

کاروسل و کاروسل حرفه ای  پلاگین صفحه ساز هستند .

کاروسل حرفه ای

کاروسل حرفه ای  یک پلاگین برای صفحه ساز با بیش از 16 آپشن در قسمت مدیریت است.

ویدئو یوتیوب و وایمو

با استفاده از عرض کامل مرورگر

تصویر پس زمینه