فرنام سازان آیریک

مطمئن در انتخاب
پیشرو در خدمات.

شتابدهی و توانمندسازی

توانمندی سازی شرکتها و تیم های مستعد در حوزه صادرات جهت عرضه محصولات دانش بنیان و ایران ساخت
 

انفورماتیک و برنامه ریزی

هوشمند سازی، طراحی و اجرای سیستم های مالی و مدیریتی در صنایع و سازمانها

مشاوره و منتورینگ

خدمات مشاوره مدیریت و سازماندهی، کوچینگ و منتورینگ، آموزش های سازمانی
تمامی حقوق متعلق به شرکت فرنام سازان آیریک است .