شتابدهنده صادراتی ایران

این شتابدهنده با هدف تسهیل گری در حوزه صادرات جهت عرضه محصولات دانش بنیان و ایران ساخت در منطقه اوراسیا و با تمرکز بر دو بخش آموزش و شناسایی بازارهای هدف صادراتی اقدام به توانمندسازی افراد و تیم ها و تربیت واسطه های صادراتی و ایجاد مراکز مرتبط در چرخه مدیریت صادرات می باشد.

فرایند تسهیل گری شتابدهنده با تمرکز بر مسئله توانمندسازی افراد و تیم ها با حمایت تامین کنندگان کالاهای
.صادراتی انجام می شود

نام اين شتابدهنده ، شتابدهنده صادراتي ايران است.
ما براي ايراني آباد و سرافراز تلاش خواهيم كرد.
كارآفريني، سرمايه گذاري، شتابدهي، توانمند سازي و راهبري صادرات محصولات دانش بنيان و محصولات ايران ساخت مهم ترين اهداف ما هستند.
اين شتابدهنده با هدف توسعه بازارهاي صادراتي محصولات دانش بنيان و ارزآوري بيشتر تشكيل شده است.
 
از ايده تا صادرات محصول در كنار شما خواهيم بود.
از همه افراد، تيمها و شركتها دعوت مي شود عضو از خانواده بزرگ شتابدهنده ایران باشند.
 
تمامی حقوق متعلق به شرکت فرنام سازان آیریک است .